Google+

Érdekelnek a legújabb hírek?
Akkor kövesd Facebook oldalunkat!

Minden egyben blog
Hirdetés

Bemutatkozás

MindenEgybenBlog

Mindenegyben blog , mint a nevében is utalunk rá, minden benne van, ami szem-szájnak ingere.
Kedves böngésző a napi fáradalmaktól meg tud nálunk pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni.
Mindenegyben blog -ban sok érdekes és vicces képet találsz. Ha megnyerte a tetszésedet csatlakozz hozzánk.

Rólunk:
Mindenegyben blog indulási időpontja: 2012. március
Jelenleg két adminja van a blognak: egy fiú és egy lány.
Kellemes böngészést Mindenkinek!

Hírek
1 -- 1 || 25
Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk!
Mindenegyben Blog - 2017. november 14. (kedd), 17:19

Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk! (2. oldal)

Hirdetés
Hirdetés
2017 nov 14

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását É VENTE LEGAL ÁBB EGYSZER felül kell vizsgálni., és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást tovább kell folyósítani.

NEM Á LLAP Í THAT Ó MEG AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS ÁGA ANNAK A SZEM É LYNEK , AKI

Hirdetés

előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;az 1993. évi III . törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;az Flt szerint álláskeresési támogatásban részesülkatonai szolgálatot teljesít,köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagya megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.MEG KELL SZÜ NTETNI AZ ELL ÁTÁ SRA VAL Ó JOGOSULTS ÁGÁT ANNAK A SZEM É LYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsoroltakon túl)

Hirdetés

aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a)-(10b), (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg;aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította;aki jogosultságának megszüntetését kéri;aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával.AZ AKT ÍV KOR Ú SZEM ÉLY RÉSZÉRE AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS ÁG A MEGSZ Ü NTET ÉSTŐL SZÁMÍ TOTT HARMINCHAT HÓ NAPON BEL ÜL A FENTIEKBEN AZ a)-tól e) pontig, valamint ag) pontban felsoroltakat kivéve – AZ ELŐZETES EGY ÜTTMŰKÖDÉSI KÖ TELEZETTS ÉG TELJES ÍTÉSE NÉLKÜL ISM É TELTEN MEG Á LLAP Í THAT Ó, AMENNYIBEN A JOGOSULTS ÁGI FELT É TELEK EGY ÉBKÉNT FENN Á LLNAK .

A cikknek még nincs vége, lapozz!
Hirdetés
Megosztás a Facebookon (80)
Hirdetés