Google+

Érdekelnek a legújabb hírek?
Akkor kövesd Facebook oldalunkat!

Minden egyben blog
Hirdetés

Bemutatkozás

MindenEgybenBlog

Mindenegyben blog , mint a nevében is utalunk rá, minden benne van, ami szem-szájnak ingere.
Kedves böngésző a napi fáradalmaktól meg tud nálunk pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni.
Mindenegyben blog -ban sok érdekes és vicces képet találsz. Ha megnyerte a tetszésedet csatlakozz hozzánk.

Rólunk:
Mindenegyben blog indulási időpontja: 2012. március
Jelenleg két adminja van a blognak: egy fiú és egy lány.
Kellemes böngészést Mindenkinek!

Hírek
1 -- 1 || 25
Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk!
Mindenegyben Blog - 2017. november 14. (kedd), 17:19

Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk! (1. oldal)

Hirdetés
Hirdetés
2017 nov 14

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

Hirdetés

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghelyAz 1993.évi III . törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. ( III .27.) Korm. rendelet

ellatas-megnevezeseA JÁRÁSI (FŐVÁ ROSI KER Ü LETI ) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSA LEHET :

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT ÁS.

A TÁ MOGAT ÁS HAVI Ö SSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA EGY CSAL Á DBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

jogosultsagi-feltetelAktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEM ÉLY, AKI AZ ALÁ BBI EGY Ü TTES FELT É TELEKNEK MEGFELEL :

AKINEK ESET É BEN AZ ÁLLÁ SKERES ÉSI TÁ MOGAT ÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLY ÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJ ÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, vagyAKINEK ESET É BEN AZ ÁLLÁ SKERES ÉSI TÁ MOGAT ÁS FOLY ÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉ KENYS ÉG FOLYTAT ÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜ NTETT ÉK MEG , (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot) vagyAKI KÉ RELME BENY ÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT É VBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGY ÜTTMŰKÖDÖTT, vagyAKINEK ESET É BEN AZ ALÁ BBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉ NZELL ÁTÁS FOLY ÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), és KÖ ZVETLEN ÜL A KÉ RELEM BENY ÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.AZ 1) A)-D) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOV Á BBI FELT É TEL , hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át, és vagyonnal nem rendelkeznek.. ez az összeg 2017. évben 25.650 ft) .A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT Á SRA JOGOSULT KÖ TELES :

állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban :

közfoglalkoztatásban részt venni , vagykeresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagymunkaerő-piaci programban részt venni, vagya foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagyszociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni.JOGOSULTS ÁG FEL Ü LVIZSG Á LAT :

Ez is érdekelhet: Óraátállítás 2018 – ekkor lesz idén- ne feledkezz meg róla!

A cikknek még nincs vége, lapozz!
Hirdetés
Megosztás a Facebookon (80)
Hirdetés